Καταμέτρηση καταναλώσεων ύδατος στον πρώην Δήμο Τρικκαίων, έτους 2017

e-services