Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισηςεικονίδιο ταξινόμησης Κατηγορία Τίτλος
06/09/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/09/2018
04/09/2018 Προκηρύξεις Έργων ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ
30/08/2018 Προκηρύξεις Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
24/08/2018 Προκηρύξεις Έργων ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
22/08/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 22/08/2018
13/08/2018 Προκηρύξεις Έργων ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018
12/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 12/07/2018
05/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 05/07/2018
21/06/2018 Προκηρύξεις Έργων ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
13/06/2018 Προκηρύξεις Έργων ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΜΗΘΕΝΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Νο 5)
e-services