Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισης Κατηγορία Τίτλοςεικονίδιο ταξινόμησης
05/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 05/07/2018
06/09/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/09/2018
06/10/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/10/2017
06/12/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/12/2017
07/05/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/05/2018
07/11/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/11/2018
06/12/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/12/2017
09/05/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 09/05/2018
12/07/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 12/07/2017
12/07/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 12/07/2018
e-services