Νέες Τεχνολογίες για την Αναζήτηση Διαρροών από την Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Νέες Τεχνολογίες για την Αναζήτηση Διαρροών από την Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων
Νέες Τεχνολογίες για την Αναζήτηση Διαρροών από την Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων

Η σωστή διαχείριση των υδάτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΥΑΤ, σε μία εποχή που τα σενάρια λειψυδρίας επανέρχονται όλο και πιο απειλητικά.

Στα πλαίσια αυτά, η επιχείρηση σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχει περιορίσει την άσκοπη χρήση πόσιμου νερού για το πότισμα κοινόχρηστων χώρων, θέμα που πρόσφατα απασχόληση και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από σχετική ερώτηση.

Ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι ο περιορισμός των διαρροών του δικτύου, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς της επιχείρησης κυμαίνεται κοντά στο μέσο όρο του 20-25% που συναντάται σε αντίστοιχες επιχειρήσεις του χώρου. Το ποσοστό σαφέστατα δεν είναι μικρό, ειδικά σε περιόδους όπου και η κάθε σταγόνα θεωρείται πολύτιμη, γι’ αυτό επιτακτική είναι η ανάγκη περαιτέρω περιορισμού τους. Σημαντική βοήθεια στη προσπάθεια αυτή δίνουν οι νέες τεχνολογίες των οποίων η ΔΕΥΑΤ κάνει πλέον ευρεία χρήση, έχοντας ήδη ολοκληρώσει δύο νέους διαγωνισμούς για την μηχανογραφική της πληρότητα.

Τις προηγούμενες ημέρες η ΔΕΥΑΤ δοκιμάζοντας νέες τεχνολογίες για τον εντοπισμό διαρροών στο δίκτυο υδρεύσεως, εφάρμοσε πιλοτικά ένα νέο σύστημα της εταιρίας «Νέα Πνοή - Β. Παπαδόπουλος», το οποίο είναι σε θέση να εντοπίσει διαρροές του δικτύου με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίες υποβοηθούνται από δορυφόρο. Η όλη διαδικασία έγινε παρουσία του Γερμανού εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες του συστήματος.

Η εταιρεία διαθέτει κινητή μονάδα εντοπισμού διαρροών, δηλαδή αυτοκίνητο τύπου Van εντός του οποίου είναι εγκαταστημένη όλη η μονάδα.

Πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν για έλεγχο δύο περιοχές στις οποίες υπήρχαν υποψίες διαρροών, η οδός Στουρνάρα στο κέντρο της πόλης και η οδός Λίγκου στα Κουτσομήλια. Αφού τοποθετήθηκαν πομποδέκτες ηχητικών συχνοτήτων σε τυχαία σημεία του δικτύου, μέσω ειδικού προγράμματος (software) που λάμβανε τα σημεία στο Van της εταιρίας, υποδειχτήκαν με ακρίβεια εκατοστού τα ακριβή σημεία των διαρροών. Η ακρίβεια του εντοπισμού αποδείχτηκε την επόμενη, όταν έγινε η εκσκαφή και διόρθωση των προβλημάτων.

Το σύστημα -σύμφωνα με τους κατασκευαστές- είναι σε θέση να εντοπίσει διαρροές και σε ευρύτερα δίκτυα στα οποία τοποθετούνται σημεία δειγματοληψίας (data loggers) τα οποία καταγράφουν δεδομένα για ώρες. Τα δεδομένα στη συνέχεια μεταδίνονται στο Van εντοπισμού, το οποίο με τη σειρά του παίρνει συνταγμένες μέσω GPS και υποδεικνύει τα ακριβή σημείο διαρροών.

Στόχος της ΔΕΥΑΤ είναι να προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους σε όλο της το δίκτυο, κάτι που θα συνδυαστεί και με την εγκατάσταση του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για την ψηφιοποίηση του δικτύου της, έργο για το οποίο έχει ήδη ανακηρυχθεί ανάδοχος και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2009.

e-services