ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΚΡΗΝΙΤΣΑ-ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.

e-services