Συνέντευξη αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΤ - "Ψηφιοποίηση για οικονομία στο νερό"

Εφημερίδα: "Καθημερινή"

Ψηφιοποίηση για οικονομία στο νερό

- του Σπυρου Καραλη

Σε μια περίοδο που τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν επικίνδυνα, στα Τρίκαλα προχωρούν με έξυπνες και απλές λύσεις στην εξοικονόμηση, ψηφιοποιώντας το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των απωλειών σημαντικών ποσοτήτων πόσιμου νερού από διάφορες βλάβες και διαρροές που παρατηρούνται. Ηδη εστάλησαν στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας οι όροι του διαγωνισμού για δύο έργα που θα εκτελέσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης και Αποχέτευσης Τρικάλων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά τη συνολική ψηφιοποίηση του δικτύου της ΔΕΥΑΤ είτε πρόκειται για δίκτυο ύδρευσης, είτε για αποχέτευσης. Με την ψηφιοποίηση, η Δημοτική Επιχείρηση θα μπορεί να ελέγχει ανά πάσα στιγμή όλα τα δίκτυα της πόλης και σε περίπτωση βλάβης τα συνεργεία θα επεμβαίνουν άμεσα, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειες νερού. Το δεύτερο, αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρονικού προγράμματος για τους καταναλωτές, μέσω του οποίου θα δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να ελέγχει τις καταναλώσεις, χωρίς τα λάθη που σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζουν την καταγραφή, όταν γίνεται με συμβατικούς τρόπους. «Θα γνωρίζουμε πού υπάρχει πρόβλημα την ώρα που σημειώνεται διαρροή, κάτι που θα μας επιτρέπει να μην χάνουμε χρόνο και να προχωρούμε άμεσα στις απαραίτητες εργασίες επιδιόρθωσης. Με την ψηφιακή προσομοίωση του δικτύου εκτιμούμε ότι οι απώλειες νερού στην πόλη μας θα είναι πολύ κάτω του 20%, που θεωρείται από την ΕΥΔΑΠ σαν φυσιολογικό όριο, λόγω των φυσιολογικών φθορών που προκαλούνται. Επιπλέον, θα έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε και τις 13 γεωτρήσεις που λειτουργούν στον δήμο μας και όταν παρατηρούμε υπερκατανάλωση σε κάποια από αυτές, θα διακόπτουμε αυτόματα την παροχή και τη σπατάλη» τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.

e-services