Υψηλής Ποιότητας Νερό Παρείχε και το 2008 η Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Η ΔΕΥΑ Τρικάλων συνεχίζοντας την υπεύθυνη πολιτική της στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και το 2008 μερίμνησε τόσο για την επαρκή και απρόσκοπτη παροχή νερού προς τους καταναλωτές όσο και για τον συνεχή ποιοτικό του έλεγχο.

Το πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου της ΔΕΥΑΤ το 2008 πραγματοποίησε συνολικά 370 ελέγχους σε σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης αλλά και Δημοτικά και Δημόσια κτίρια, τράπεζες και ξενοδοχειακές μονάδες.

Όλοι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ανέδειξαν την άριστη ποιότητα νερού που διανέμεται στους καταναλωτές. Οι τιμές των 23 παραμέτρων που εξετάστηκαν ήταν απόλυτα συμβατές με τους όρους καταλληλότητας του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Ειδικότερα -και όσον αφορά στα βαρέα μέταλλα- ο έλεγχος στο νερό του δικτύου πιστοποίησε τη βεβαιότητα της υψηλής ποιότητας του νερού. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε στο διαπιστευμένο εργαστήριο του Ι.Γ.Μ.Ε. (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών).

Η ΔΕΥΑΤ ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων και βέλτιστη διαχείριση του νερού, μέσα στο 2008 κατάφερε με συνεχείς ελέγχους διαρροών και αποκατάσταση βλαβών, να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 5% σε σχέση με το 2007, αν και κατά τη διάρκεια της χρονιάς η πελατειακή βάση της επιχείρησης αυξήθηκε κατά 600 περίπου παροχές.

Στόχος της επιχείρησης για τη νέα χρονιά είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων, κάτι που θα γίνει εφικτό και χάρη στο νέου συστήματος ψηφιακής χαρτογράφησης δικτύου (GIS) που βρίσκεται σε φάση εγκατάστασης αλλά και στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εντοπισμού διαρροών.

Παράλληλα η ΔΕΥΑΤ ζητά για μία ακόμη φορά τη συνεργασία των δημοτών, οι οποίοι ελέγχοντας τις δικές τους εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, μπορούν να συμβάλουν στην ορθή χρήση και τον περιορισμό της σπατάλης του αναντικατάστατου αυτού φυσικού αγαθού.

Ακολουθεί πλήρης κατάλογος των παραμέτρων των δειγματοληπτικών ελέγχων, η μέθοδος και οι τιμές των παραμέτρων αυτών:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ * ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
PH 4500 Η . Β (APHA) 6,5 – 9,5 7,75
Aγωγιμότητα 2510 B (APHA) 2500 μS/cm 372
Αλκαλικότητα 2320 B (APHA) 270 mg/l HCO3- 233
Ολική Σκληρότητα 2340 B (APHA) 100-500 mg/l CaCO3 340
Ασβέστιο 3500 Ca. Α (APHA) 100 mg/l Ca +2 80
Μαγνήσιο 3500 Mg . Α (APHA) 30-50 mg/l Mg +2 34
Θειϊκά 4500 SO4.E (APHA) 250 mg/l SO4 -2 23
Χλωριούχα 4500 Cl. B (APHA) 250 mg/l Cl- 4
Υπολειμματικό Χλώριο 4500 Cl . G– DPD 0,2 -0,4 mg/l Cl2 0,25
Σίδηρος Photometric Method 0.2 mg/l Fe 0,019
Μαγγάνιο Photometric Method 0.05 mg/l Mn 0,00
Αμμώνιο 4500-NH3 (APHA) 0,5 mg/l NH4 + 0,00
Αρ. Αποικιών 370C ISO 6222 20 αποικ./ml 17
ΧΗΜΙΚΕΣ
Νιτρικά Photometric Method 50 mg/l NO3 - 9,85
Νιτρώδη 4500-NO2 . B 0,5 mg/l NO2 - 0,012
Φώσφορος 4500-P. E 5 mg/l P2O5 0,02
Φαινολικές ενώσεις ISO 6439 0.5 μg/l 0,00
Μόλυβδος Photometric Method 0.01 mg/l Pb < 0,005
Aρσενικό EN – 26595 0.01 mg/l As 0,00
Χρώμιο 3500-Cr .D (APHA) 0,05 mg/l Cr < 0,005
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Κολοβακτηριοειδή MLGA 0 αποικ. /100 ml 0
E. coli TBX 0 αποικ./ 100 ml 0
Εντερόκοκκοι ISO 7899 – 2 0 αποικ. /100 ml 0

* Oι τιμές τίθενται βάσει της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 για το πόσιμο νερό

e-services