Εργαστήριο Αναλύσεων Νερού & Λυμάτων - Ποιότητα νερού

Εργαστηριακοί Έλεγχοι Νερού ανά Δημοτικό Διαμέρισμα

(Στη συνέχεια επιλέξτε Ποιότητα Νερού)


Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός μικροβιολογικού ελέγχου:

Ημερομηνία: 07/03/2019Αποδεκτές τιμές
Ph 4500 H. B (APHA)8.176,5-9,5
Αγωγιμότητα 2510 B (APHA)3422500 μS/cm
Υπολ/κό Χλώριο 4500 Cl.G-DPD0.280,2-0,4 mg/l Cl2
Αμμώνιο Salicylate Method0.050,5 mg/l NH4+
Νιτρικά Chromotropic Acid9.5050 mg/l NO3-
Νιτρώδη 4500 NO2.B (APHA)0.020,5 mg/l NO2-
Κολοβ/ειδή Chromocult00 αποικ./100ml
E. coli Chromocult/ Kovacs00 αποικ./100ml
Εντερόκκοκοι ISO 7899-200 αποικ./100ml
Αρ. Αποικ.22oC ISO 62225100 αποικ./ml
Αρ. Αποικ.37oC ISO 6222320 αποικ./ml

Το εργαστήριο της ΔΕΑΤ λειτουργεί από το 1996 ενώ πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Νέο Αντλιοστάσιο στη οδό Λάκμωνος. Συμμετέχει σε διεργαστηριακά προγράμματα για την βελτίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων που πραγματοποιεί και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στον πολίτη.

  • 2003, 2004 στο πρόγραμμα Quality in Water Analysis Scheme.
  • 2005 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EQUASE (με υπεύθυνο εργαστήριο το τμήμα Μικροβιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας).
  • 2006 πρόγραμμα Αρχιμήδης II που διενεργεί το τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας.
  • 2007 στο πρόγραμμα EQUASE (με διοργανωτή την Εταιρεία Μελέτης Μικροβιολογικής Ποιότητας Υδάτων).
  • 2008 στο πρόγραμμα EQUASE (συνδιοργανωτές η Εταιρεία Μικροβιολογίας Νερού και η Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών)
  • 2009 στο πρόγραμμα EQUASE (διεργαστηριακό πρόγραμμα για τον εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο του εργαστηρίου)

Το εργαστήριο πραγματοποιεί εβδομαδιαία δειγματοληψίες και αναλύσεις νερού σε οκτώ διαφορετικά σημεία του Δήμου Τρικκαίων. Οι δειγματοληψίες γίνονται σε γεωτρήσεις, τερματικά και ενδιάμεσα σημεία του δικτύου ύδρευσης.

Κατά το έτος 2007 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 326 έλεγχοι.

Από τους μέχρι τώρα ελέγχους προκύπτει ότι το νερό του δήμου είναι καλής ποιότητας, μεσαίας σκληρότητας χωρίς υψηλές τιμές νιτρικών και πολύ χαμηλές τιμές νιτρωδών. Σπάνια εμφανίζονται αποικίες μικροοργανισμών (κυρίως τους θερινούς μήνες 1-2 αποικίες ολικών κολοβακτηριοειδών ανά 100 ml δείγματος σε τερματικά ή μη σημεία) ενώ απουσιάζουν εντελώς βακτήρια εντερικής προέλευσης όπως Ε. Coli και εντερόκοκκοι.

Όσον αφορά στη απολύμανση του δικτύου προσπαθούμε να κρατήσουμε τα επίπεδα του υπολειμματικού χλωρίου σε χαμηλά επίπεδα μιας και ο αριθμός των μικροοργανισμών είναι περιορισμένος, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία παραπροϊόντων της χλωρίωσης (όπως τριαλομεθάνια).

Παρατηρήσεις

Yπολειμματικό χλώριο = το παραμένον ποσό χλωρίου στο νερό μετά την απολύμασνη.
Νιτρώδη ιόντα = τοξικά που προκαλούν κυάνωση στο δέρμα (μετατρέπουν την αιμογλοβίνη σε μεθαιμογλοβίνη εμποδίζοντας την επαρκή οξυγόνωση των ιστών.
Νιτρικά ιόντα = συνδέονται με ορισμένες μορφές καρκίνου λόγω των νιτροζαμινών που σχηματίζουν (καρκινογόνες ουσίες).
Ecoli/Eντερόκοκκοι = μικροοργανισμοί εντερικής προέλευσης.

e-services