Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισηςεικονίδιο ταξινόμησης Κατηγορία Τίτλος
29/03/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 29/03/2018
29/03/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 29/03/2018
19/03/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 19/03/2018
15/03/2018 Νέα/Ανακοινώσεις ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2018
14/02/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 14/02/2018
13/02/2018 Νέα/Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018
23/01/2018 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 23/01/2018
06/12/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 07/12/2017
06/12/2017 Νέα/Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΓΕΤΟΥ
06/12/2017 Ανακοινώσεις διακοπής νερού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ 06/12/2017
e-services