Τελευταία Νέα

Ημ/νία Καταχώρισηςεικονίδιο ταξινόμησης Κατηγορία Τίτλος
14/05/2013 Δημοσιεύσεις Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτιρίων ΔEYAT
30/04/2013 Δημοσιεύσεις ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
07/03/2013 Νέα/Ανακοινώσεις Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
29/01/2013 Νέα/Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
19/03/2012 Νέα/Ανακοινώσεις Πιστοποίηση Διαχείρισης Ποιότητας
30/11/2011 Νέα/Ανακοινώσεις Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου
03/11/2011 Νέα/Ανακοινώσεις Ανακοίνωση Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
20/10/2010 Δημοσιεύσεις Διακήρυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλελέγχου – Τηλεχειρισμού
09/09/2010 Νέα/Ανακοινώσεις Πάγιες εντολές και Ιnternet Βanking για την εξόφληση λογαριασμών της ΔΕΥΑΤ
06/07/2010 Νέα/Ανακοινώσεις Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΥΑ Τρικάλων
e-services